Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Deze nieuwe privacywet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geldt voor de gehele EU.

We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over u wanneer u een account in Artitecshop aanmaakt, een bestelling in Artitecshop plaatst, ingeschreven staat voor één van onze nieuwsbrieven of ons een e-mail stuurt. Het gaat daarbij om zogenaamde persoonsgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres.

Waar zijn uw gegevens?
Uw gegevens in Artitecshop worden bewaard door Lightspeed, ons webshop-platform. Lightspeed heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen u om te verzekeren dat alle gegevens die verwerkt worden adequaat worden beschermd. In het geval er sprake is van een inbreuk op gegevens is het de plicht van de verwerkingsverantwoordelijke om de personen die getroffen worden door de inbreuk op de gegevens hiervan op de hoogte te stellen.

De gegevens van onze nieuwsbriefverzendlijsten worden bewaard door e-mailmarketing-platform MailChimp. MailChimp voldoet aan de AVG middels de privacy policy. U kunt uw gegevens zelf wissen door u af te melden onderaan elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Wij kunnen dit op uw verzoek ook voor u doen. De regels omtrent e-mailmarketing zijn in Nederland wettelijk geregeld in de Telecommunicatiewet. 

Uw directe e-mail correspondentie naar Artitecshop en Artitec wordt bewaard op onze eigen beveiligde servers.

Bewaartijd
Wij mogen uw gegevens bewaren zo lang dat noodzakelijk is voor het doel. De AVG geeft geen concrete bewaartermijn. In de praktijk bewaren wij uw gegevens zo lang u klant bent van Artitecshop. Mocht u zich willen afmelden als klant van Artitecshop dan kan dat door een e-mail te sturen aan [email protected]. Wanneer u zich afmeld als klant verwijderen wij direct uw persoonsgegevens.

Uw rechten
In verband met de persoonsgegevens die volgens de AVG zijn verwerkt heeft u de volgende rechten:
Recht van informatie en toegang.
Recht op rectificatie.
Recht van overdraagbaarheid.
Recht om bezwaar te maken.
Recht op uitwissen.
Recht op restrictie van de verwerking.

U heeft het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen of om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren of verwijderen.

Doel
Wij gebruiken uw gegevens alleen waar ze voor bedoeld zijn. Zo worden uw adresgegevens alleen gebruikt om uw bestelling naar u toe te sturen, een service-onderdeel na te sturen, of reclamatie te verzenden wanneer een product u onvolledig of niet in goede staat bereikt heeft.
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of wanneer wij een vraag aan u hebben in het kader van de afhandeling van uw bestelling of reclamatie.
Wij sturen u alleen nieuwsbrieven wanneer u zich daarvoor expliciet aangemeld heeft. Onderaan elke nieuwsbrief zit een afmeldlink om u af te melden van de nieuwsbrief.

Google Analytics
Wij maken in Artitecshop gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld waarmee wij voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij hebben daarvoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google, ‘gegevens delen’ met Google is uitgeschakeld, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de wettelijke eisen en dit privacybeleid voldoen. Wij stellen kritische feedback op prijs. Het houdt ons scherp. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: [email protected].